CFP: Nienawiść

Wiele razy pada współcześnie pytanie „skąd w ludziach tyle nienawiści”, równie wiele dyskutuje się o hejcie, o trollingu, o agresji werbalnej i pozawerbalnej, o tym, że świat stał się bardziej obcy, eksponujący negatywne emocje. Powiada się też – i to od dawna – że nawet miłość przemienić się może w nienawiść. Organizatorów konferencji proponują namysł nad rozmaitymi obliczami i formami nienawiści oraz jej wyrażania, odpowiedzenie na pytanie czym jest, skąd wynika, czy istotnie się nasila, a jeśli tak, to dlaczego. Jednak tytuł konferencji pozostaje otwarty – składając się z jednego słowa – bo interpretację problemu chcielibyśmy pozostawić Państwa interpretacji. Oczywiście proponujemy przykładowe rozważania, nad  kwestiami takimi jak:

 • kulturowe przedstawienia nienawiści (literatura, film, serial, komiks, animacje, gry wideo, muzyka, sztuki plastyczne etc.);
 • obyczajowość;
 • zjawiska hejtu, trollingu, bullyingu etc.
 • polityka;
 • ekonomia;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • religia;
 • doświadczenia jednostkowe i zbiorowościowe;
 • przeszłość i współczesność;
 • cywilizacja;
 • relacje międzyludzkie;
 • internet, komunikatory, nowe media;
 • przemoc, agresja – werbalna i pozawerbalna;
 • ofiary i sprawcy;
 • antagonizmy kulturowe, społeczne, ekonomiczne;
 • ksenofobia;
 • filozofia;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres niena.ekonferencja@gmail.com mija 10 października 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 170 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://nienaekonferencja.wordpress.com/

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński),
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)